• O NÁS

Naše advokátní kancelář, mající formu obchodní společnosti advokáti online s.r.o. (dále jen "AK"), poskytuje vysoce specializované právní služby české i zahraniční klientele v oblasti práva IT, eCommerce, obchodního, cizineckého, imigračního, azylového, uprchlického práva, a ve výjimečných, a pro stálé klienty i v oblasti generální advokátní praxe.

Naším hlavním cílem je poskytovat klientům právní pomoc v nejvyšší možné kvalitě, ale při zachování její cenové dostupnosti a efektivity.

K tomuto cíli v každé převzaté kauze důsledně využíváme veškeré zákonné prostředky vedoucí k maximálnímu možnému úspěchu klienta, a za rozumného, pro klienta účelného, způsobu financování poskytovaných právních služeb.

Historie kanceláře

Počátky advokátní kanceláře sahají do roku 2009, kdy její zakladatel, Mgr. David Netušil započal vykonávat samostatnou advokátní praxi.

Z důvodu značného nárůstu agendy bylo v roce 2012 započato poskytování právní pomoci pod hlavičkou společnosti advokáti online s.r.o.

Záhy po zahájení činnosti společnosti advokáti online s.r.o., získal její advokát, Mgr. David Netušil prestižní celostátní ocenění Právník roku, a to zejména v souvislosti a úspěchy při prosazování práv klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Naše specializace

Advokátní kancelář poskytuje vysoce specializovanou právní pomoc v odvětvích korporátního a spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR, a dále v oblastech generální advokátní praxe, úzce souvisejících se zmíněnou specializací AK, nebo výjimečně v určitých jiných případech pro stálé a dlouhodobé klienty.

Úzká specializace advokátní kanceláře (tzv. "boutique law office" - "právní butik") umožňuje poskytnutí právní služby v nejvyšší možné kvalitě, termínu a při zachování velice příznivé ceny.

Moderní způsoby poskytování právní pomoci online

Kromě klasického způsobu osobních porad s klientem v kamenné advokátní kanceláři, jsme zařízeni k poskytování zcela plnohodnotných právní služeb prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků tzv. "advokacie online".

K takovému způsobu poskytování právní pomoci jsme implementovali odpovídající postupy a technická opatření pro zachování vysokého stupně ochrany důvěrných informací předávaných klientem AK. Samozřejmostí je i přísné dodržování veškerých zákonných a etických požadavků při takovémto výkonu advokacie online.

Také exponovanou a mimořádně citlivou právní záležitost lze s klientem řešit online, při zachování dohodnutých pravidel bezpečné komunikace v internetu.

Náš tým

Mgr. David Netušil
advokát
Advokát a zakládající partner AK. Specialista na právo IT, eCommerce, právní aspekty implementace IS, obchodní závazky, mezinárodní právo soukromé a cizinecké právo.
Více...
Julija Komarová
asitentka, expert
Právní asistentka a expert na korporátní účetnictví a na některé typy daní. Tlumočnice a překladatelka do ruského jazyka. Expert na odborné překlady v oblasti právní, finanční a ekonomické.
Více...
JUDr. Ludvík Hynek
advokát
Spolupracující advokát pro oblast trestního práva a trestněprávní problematiky pobytu cizinců na území ČR.
Jan Nový
právní inženýr
Spolupracující právní inženýr v projektu poskytování právních služeb online.
Jan Viskup
právní inženýr
Spolupracující právní inženýr v projektu poskytování právních služeb online.
Staňte se součástí našeho týmu

Hledáme advokáty, advokátní koncipienty a případně i studenty právnických fakult k zapojení se do našeho týmu.

V případě vašeho zájmu o pracovní pozici v naší AK, vyplňte prosím níže uvedené údaje a odešlete nám tuto poptávku:
Osobní údaje
Zadejte prosím Vaše jméno a příjmení
Zadání věku není povinné
Základní údaje k poptávce pracovní pozice
Vyberte soubor...
Doplňující údaje k poptávce po pracovní pozici
Uveďte vaši právní specializace a praxi. Toto můžete také popsat v přiloženém souboru. V tomto případě sem napište: "odkazuji na přílohu".
Kontaktní údaje
Popište podrobně úroveň Vašich jazykových znalostí, včetně úrovně znalosti odborné právní terminologie
Ověření a souhlasy

Naši klienti

Historie AK v obrazech a číslech

2009
Získání advokátní licence

Zakladatel AK, Mgr. David Netušil získal, po úspěšném složení advokátní zkoušky, oprávnění poskytovat právní služby ve všech věcech a zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 12879.

2009
Založení advokátní kanceláře

Mgr. David Netušil založil advokátní kancelář po svým osobním označením "Mgr. David Netušil, advokátní kancelář", se sídlem na Václavském náměstí 19, v Praze 1, a započal samostatný výkon advokacie.

2012
Založení advokátní kanceláře ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o.

Pro značný nárůst agendy a velkého množství spokojených klientů, byla 04.04.2012 založena advokátní kancelář ve formě obchodní společnosti, advokáti online s.r.o. Sídlo advokátní kanceláře bylo přesunuto do větších a modernějších prostor v ul. Politických vězňů 911/8, Praha 1.

2014
Právník roku

Dne 24.01.2014, získal Mgr. David Netušil, advokát společnosti advokát online s.r.o. a její zakládající partner, v celonárodní justiční soutěži, prestižní ocenění "právník roku".

2016
Účast na projektu Evropských advokátních komor European Lawyers in Lesvos

Účast na projektu Evropští advokáti na Lesbu (European Lawyers in Lesvos) organizovanému sdružením Evropských advokátních komor CCBE spolu s německou advokátní komorou, jehož účelem je bezplatné poskytování právní pomoci uprchlíkům nacházejících se na řeckém ostrově Lesbos.

Zkušenosti klientů

Já osobně jsem byla velice spokojená s právní pomocí AK advokáti online s.r.o. při podání odvolání a mém dalším zastupování u Ministerstva vnitra. Díky této AK a hlavně jejímu advokátu D. Netušilovi, mi zůstal zachován dlouhodobý pobyt a následně jsem získala i trvalý.
Antonina Yershova
Klientka
Právní služby prvotřídní kvality při vymáhání pojistného plnění ze zdravotního pojištění. Advokátní kancelář advokáti online s.r.o. rozhodně všem doporučuji.
Brian A. Norfleet
Klient
Advokátní kancelář advokáti online s.r.o. mi pomáhala s vyřizováním trvalého pobytu pro dceru, ale hlavně donutila komerční zdravotní pojišťovnu zaplatit nemocnici mé poúrazové ošetření a dále zajistila platby pojišťovny za následnou léčbu v dalších zdravotnických zařízeních. Jsem za to velice vděčná. V případě jiné záležitosti bych se na tuto AK opět obrátila.
Ganna Pankiv
Klientka
Než převzal naše právní zastoupení advokát Mgr. David Netušil, byli jsme s přítelem v zoufalé situaci, jelikož policie ale i jiné orgány nás ujišťovali, že přítel bude vyhoštěn z ČR. Jak se do případu vložil Mgr. Netušil a podal úspěšné odvolání, svitla nám naděje. Po dvou letech vyřídil pro manžela pobyt a my jsme mohli mít svatbu...
Kateřina Tobříková, Viktor Sonchyk
Klienti
Mám velice dobré zkušenosti s advokátem Mgr. Davidem Netušilem, z advokátní kanceláře advokáti online s.r.o., při zastupování u cizinecké policie. Rozhodně jej všem velice doporučuji.
Nataliya Hryniv
Klientka
Se svými problémy ohledně dlouhodobého pobytu jsem vyzkoušela jsem několik advokátů a advokátních kanceláří a nakonec jediná kancelář, která mi pomohla a skutečně vyřešila můj problém je advokáti online s.r.o., resp. její advokát Mgr. David Netušil...
Faina Verner
Klientka